N y h e t e r

3 uker er gått.

Mye fisk i Sandøla i år. Vi tok den første laksen i øverhøla den 3 juni.   Mye små og mellomlaks. Det har blitt fisket godt, men de siste 3-4 dagene har det vært dårligere med fangst. Tordenvær får ta skylden for at fisken stiller seg dypt, og er lite bite villig.

 

INamsen 2005/20/06