N y h e t e r

3 Uker har gått...

Nå har det gått 3 uker av årets fiske, vi har hatt fin vannstand i år. Mye snø i fjellet har gitt oss bra vannføring, men kun snøvann fører til meget blank elv, og siste ukes fiske har ikke vært av beste sort. Dog, fanget vi på elvheim 13 lakser med vekt fra 3,6 til 9,2 kg i uke 24. Det står en god del laks i nerhøla og venter på værendring, litt regn nå, så vil det nok bli eventyrlig for de som fisker i øverhøla. Til tross for vindretning fra nord, og knall blå himmel de siste dager, har vi fått laks. 4 stk tot. Det er vi fornøyd med.

Laksetrappen er ennå ikke åpnet, det vil føre til at masse laks vil samles i høla, etter vår mening burde trappen åpnes så snart som mulig. Det vil føre til noe mindre laks å fiske på, men samtidlig vil det være med og sikre mer laks for framtiden.

Shitt fiske alle sammen.

Terje.

iNamsen 25/06/2007

TILBAKE