N y h e t e r

Sommer

Lite og varmt vann

Nå har sommeren kommet for alvor, høy temp. og ingen nedbør gjør at det er større sjans for og få nærkontakt med laksen hvis en har dukkermaske på. Vi er noen gutter som fisker fra den 13 juli tom. 15 juli hvert år. dette ga oss i år 2 fisker, En på Bent og en på nybegynner Agnar. Sistnevnte slo til med nybegynner flaks og fikk en på 9 kg. Det som er oppløftende er at laksen har gått opp trappa og slipper dermed å bli så stresset av fiskere og badere i den lave vannstand som nå er i elva.

iNamsen 2003/07/16