N y h e t e r

Endelig.....

Mye vann og stor fisk

Siste uke kom det en hel masse regn i tr.lag, noe som førte til stor vannstand i elva. Det har jo vært heller labert med fisk i tømmeråsfossen, noen er det jo blitt men det helt store fiske har uteblitt. Etter av vannstanden tok til å synke igjen kom storfisken. Fra båt fikk vi 6 stk. mellom 5 - 10,2 kg på noen timer. Arve L. mistet en stor fisk på wobbler og en like stor på flue. Hummøret kom allikevel tilbake da han etter å ha mistet to, landet sin først på 10,2 kg. Vi ønsker mere regn, slik att reisebyråa har noe å gjøre de å :-)

iNamsen 2004/06/21